[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา

 Scan Login Web สนง.กศน.จ.กระบี่Scan Login Fanpage สนง.กศน.จ.กระบี่
 
 
เชิญร่วมงาน วันรักการอ่าน สู่เมืองนักอ่าน 2560 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น... เชิญร่วมงาน วันรักการอ่าน สู่เมืองนักอ่าน 2560 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น...
  เข้าชม :  [11]
ซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษาโครงการพัฒนากระบี่การอ่านที่อย่างยั่งยืน... ซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษาโครงการพัฒนากระบี่การอ่านที่อย่างยั่งยืน โดยว...
  เข้าชม :  [292]
จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่... จำนวน 1 หลัง โดยวิธีตกลงราคา...
  เข้าชม :  [243]
ประชุมประจำเดือน... ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ประชุมประจำเดือน...
  เข้าชม :  [159]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา... ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สื่อการศึกษา โครงการพัฒนากระบ...
  เข้าชม :  [179]
ประกาศ จังหวัดกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษา โครงการพั... ประกาศ จังหวัดกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษา โครงการพั...
  เข้าชม :  [184]
ซื้อวัสุดสื่อทางการศึกษา โครงการพัฒนากระบี่สู่สังคมการอ่านที่อย่างยั่ง... ซื้อวัสุดสื่อทางการศึกษา โครงการพัฒนากระบี่สู่สังคมการอ่านที่อย่างยั่ง...
  เข้าชม :  [197]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา... สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...
  เข้าชม :  [471]
การงานการประชุม... การงานการประชุม...
  เข้าชม :  [128]
นายไพโรจน์ จงจิตร ครู กศน.ตำบล... ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา เพื่อคัดเลือกองค์กรชุดใหม่แทนนักเรียนนั...
  เข้าชม :  [393]
ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล... ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะ...
  เข้าชม :  [414]
นายสมจิต รื่นเริง ครู กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่... ปฏิบัติราชการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย...
  เข้าชม :  [522]
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึ... กศน.อำเภออ่าวลึก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมส่งเสร...
  เข้าชม :  [5]
กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่และห้องสมุดประชาชนอำเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมส่งเสริมกา... กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่และห้องสมุดประชาชนอำเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมส่งเสริมกา...
  เข้าชม :  [25]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด. บ้านคลองนิน... กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด. บ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา...
  เข้าชม :  [25]
เที่ยงวันหรรษาพากันเข้าห้องสมุด... กิจกรรมอ่านตามใจกับหนังสือเล่มโปรด...
  เข้าชม :  [24] 

 

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.
จังหวัดกระบี่


 

นายประวิตร ทับเที่ยง
ผู้อำนวยการ 

นายอรรณพ ผิวขำ
รองผู้อำนวยการ


 
 
 
krabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrab