[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
เยี่ยมและมอบเอกสารการอบรมความรู้ทางการเงิน... ธนาคารแห่งประเทศไทยประสานงานเพื่อจัดอบรมความรู้ทางการเงิน...
  เข้าชม :  [139]
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย... หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องปัญหาอุปสรรคและข...
  เข้าชม :  [139]
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่... ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ...
  เข้าชม :  [132]
รายการสาย กศน.... บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ รับชมรายการสาย กศน....
  เข้าชม :  [168]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน... ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัวเพื่อ...
  เข้าชม :  [581]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประจำรถจักยานยนต์พร้อมพ่วงข้า... ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประจำรถจักยานยนต์พร้อมพ่วงข้า...
  เข้าชม :  [167]
ประกาศสอบราคา ซื่อหนังสือประจำรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง... กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาค...
  เข้าชม :  [169]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา... สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ด...
  เข้าชม :  [156]
นายไพโรจน์ จงจิตร ครู กศน.ตำบล... ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา เพื่อคัดเลือกองค์กรชุดใหม่แทนนักเรียนนั...
  เข้าชม :  [32]
ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล... ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะ...
  เข้าชม :  [36]
นายสมจิต รื่นเริง ครู กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่... ปฏิบัติราชการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย...
  เข้าชม :  [32]
กศน.อำเภออ่าวลึก ปฐมนิเทศนักศึกษา... ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภออ่า...
  เข้าชม :  [34]
กิจกรรมปั่น ปัน ปัญญา... เริ่มแล้วเมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ หน้าเทศบาลเมืองก...
  เข้าชม :  [149]
ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงาน ปั่น ปัน ปัญญา Reading Carav... นายวราวุธ ไกรนที นักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรประจำ เตรียมสถานที่รอง...
  เข้าชม :  [178]
เชิญร่วมงาน ปั่น ปัน ปัญญา Reading Caravan @ Krabi ... ในวันที่ 9 มกราคม 2558...
  เข้าชม :  [215]
ส่งมอบครุภัณฑ์และสื่อ โครงการ กระบี่ ... เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างส... ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558...
  เข้าชม :  [211]
กิจกรรมอ่านสนุก... ส่งเสริมการอ่านในโครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษา กศน.อ่าวลึก ภาคเรียนที่ ๑... กศน.ตำบลเกาะกลางจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จากรถมินิโมบาย... กศน.ตำบลเกาะกลางจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จากรถมินิโมบาย ...
กิจกรรมห้องสมุดสัญจรสู่ชุมชน... ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลอง โดยการนำของ นายวิทยา ทองเนื้อห้า ผู้อำน... กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจังหวัดเคลื่อนที่... ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลโคกหาร...
กิจกรรม รถมินิโมบาย ส่งเสริมการอ่าน ร่วมโครงการอำเภอลำทับยิ้มเคลื่อที่ วันที่ 21 มกราคม 2559... กิจกรรม รถมินิโมบาย ส่งเสริมการอ่าน ร่วมโครงการอำเภอลำทับยิ้มเคลื่อนท... กิจกรรม รถมินิโมบาย ส่งเสริมการอ่าน... กศน.อำเภอคลองท่อม ร่วมจัดกิจกรรม รถมินิโมบาย ส่งเสริมการอ่าน งาน ประเม...