[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
ซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษาโครงการพัฒนากระบี่การอ่านที่อย่างยั่งยืน... ซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษาโครงการพัฒนากระบี่การอ่านที่อย่างยั่งยืน โดยว...
  เข้าชม :  [214]
จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่... จำนวน 1 หลัง โดยวิธีตกลงราคา...
  เข้าชม :  [170]
กศน.ตำบลเขาดินจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน READ FOR MOM ร่วมกับห้องสมุดปร... กศน.ตำบลเขาดินจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน READ FOR MOM ร่วมกับห้องสมุดปร...
  เข้าชม :  [235]
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมส่งเสริมก... ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมส่งเสริมก...
  เข้าชม :  [205]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา... ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สื่อการศึกษา โครงการพัฒนากระบ...
  เข้าชม :  [113]
ประกาศ จังหวัดกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษา โครงการพั... ประกาศ จังหวัดกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ สื่อทางการศึกษา โครงการพั...
  เข้าชม :  [117]
ซื้อวัสุดสื่อทางการศึกษา โครงการพัฒนากระบี่สู่สังคมการอ่านที่อย่างยั่ง... ซื้อวัสุดสื่อทางการศึกษา โครงการพัฒนากระบี่สู่สังคมการอ่านที่อย่างยั่ง...
  เข้าชม :  [132]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา... สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...
  เข้าชม :  [366]
นายไพโรจน์ จงจิตร ครู กศน.ตำบล... ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา เพื่อคัดเลือกองค์กรชุดใหม่แทนนักเรียนนั...
  เข้าชม :  [308]
ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล... ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะ...
  เข้าชม :  [335]
นายสมจิต รื่นเริง ครู กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่... ปฏิบัติราชการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย...
  เข้าชม :  [398]
กศน.อำเภออ่าวลึก ปฐมนิเทศนักศึกษา... ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภออ่า...
  เข้าชม :  [306]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน... ส่งเสริมการอ่าน่บ้านหนังสือชุมชน หนังสือ ๖ เรื่องที่ควรอ่าน ตามพระราชพ...
  เข้าชม :  [205]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Read for Mom อ่านเพื่อแม่... ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรม Read for Mom อ่านเพื่อแม่ ในว...
  เข้าชม :  [190]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด.บ้านขุนรายา... ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาร่วมกับ กศน.ต.คลองยางจัดกิจกรรมส่งเสริมกา...
  เข้าชม :  [178]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน... ห้องสมุดอำเภอเกาะลันตาร่วมกับกศน.ตำบลเกาะกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
  เข้าชม :  [191] 

 
 
 
krabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrabkrab