[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
เยี่ยมและมอบเอกสารการอบรมความรู้ทางการเงิน... ธนาคารแห่งประเทศไทยประสานงานเพื่อจัดอบรมความรู้ทางการเงิน...
  เข้าชม :  [82]
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย... หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องปัญหาอุปสรรคและข...
  เข้าชม :  [96]
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่... ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ...
  เข้าชม :  [90]
รายการสาย กศน.... บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ รับชมรายการสาย กศน....
  เข้าชม :  [106]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน... ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัวเพื่อ...
  เข้าชม :  [508]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประจำรถจักยานยนต์พร้อมพ่วงข้า... ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประจำรถจักยานยนต์พร้อมพ่วงข้า...
  เข้าชม :  [125]
ประกาศสอบราคา ซื่อหนังสือประจำรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง... กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาค...
  เข้าชม :  [126]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา... สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ด...
  เข้าชม :  [121]
งานลานตา ลันตา... เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ร่วมเปิดพิธีงานลานตา ลันตา ...
  เข้าชม :  [101]
โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.... ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมล...
  เข้าชม :  [94]
โครงการตลาดนัดปัญญา กศน.อำเภอเมืองกระบี่... ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดปัญญา กศน.อำเภอเมืองกระบี่...
  เข้าชม :  [131]
โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล... กศน.อำเภอเมืองกระบี่ จัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิ...
  เข้าชม :  [112]
กิจกรรมปั่น ปัน ปัญญา... เริ่มแล้วเมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ หน้าเทศบาลเมืองก...
  เข้าชม :  [116]
ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงาน ปั่น ปัน ปัญญา Reading Carav... นายวราวุธ ไกรนที นักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรประจำ เตรียมสถานที่รอง...
  เข้าชม :  [136]
เชิญร่วมงาน ปั่น ปัน ปัญญา Reading Caravan @ Krabi ... ในวันที่ 9 มกราคม 2558...
  เข้าชม :  [164]
ส่งมอบครุภัณฑ์และสื่อ โครงการ กระบี่ ... เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างส... ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558...
  เข้าชม :  [160]