กศน.นครราชสีมา

3 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กระบี่ นครแห่งการอ่าน
ณ ถนนวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม ตลาดนัดชุมชน คนกระบี่  เข้าชม :  [69]

2 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรายกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม  เข้าชม :  [41]

2 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายพานพุ่มดอกไม้สด
ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ วันที่ 2 เมษายน 2558  เข้าชม :  [40]

31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 7
วันที่ 31 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [44]

30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 6
วันที่ 30 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [50]

30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 5
วันที่ 27 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [50]