[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
กศน.ตำบลเขาดินจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน READ FOR MOM ร่วมกับห้องสมุดปร... กศน.ตำบลเขาดินจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน READ FOR MOM ร่วมกับห้องสมุดปร...
  เข้าชม :  [23]
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมส่งเสริมก... ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมส่งเสริมก...
  เข้าชม :  [18]
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนม จัดกิจกรรม READ FO... ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนม จัดกิจกรรม READ FO...
  เข้าชม :  [22]
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรม READ FOR ... ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรม READ FOR ...
  เข้าชม :  [19]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน... ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัวเพื่อ...
  เข้าชม :  [750]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประจำรถจักยานยนต์พร้อมพ่วงข้า... ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประจำรถจักยานยนต์พร้อมพ่วงข้า...
  เข้าชม :  [229]
ประกาศสอบราคา ซื่อหนังสือประจำรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง... กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาค...
  เข้าชม :  [250]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา... สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ด...
  เข้าชม :  [221]
นายไพโรจน์ จงจิตร ครู กศน.ตำบล... ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา เพื่อคัดเลือกองค์กรชุดใหม่แทนนักเรียนนั...
  เข้าชม :  [124]
ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล... ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะ...
  เข้าชม :  [139]
นายสมจิต รื่นเริง ครู กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่... ปฏิบัติราชการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย...
  เข้าชม :  [216]
กศน.อำเภออ่าวลึก ปฐมนิเทศนักศึกษา... ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภออ่า...
  เข้าชม :  [133]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน... ส่งเสริมการอ่าน่บ้านหนังสือชุมชน หนังสือ ๖ เรื่องที่ควรอ่าน ตามพระราชพ...
  เข้าชม :  [14]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Read for Mom อ่านเพื่อแม่... ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรม Read for Mom อ่านเพื่อแม่ ในว...
  เข้าชม :  [16]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด.บ้านขุนรายา... ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาร่วมกับ กศน.ต.คลองยางจัดกิจกรรมส่งเสริมกา...
  เข้าชม :  [12]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน... ห้องสมุดอำเภอเกาะลันตาร่วมกับกศน.ตำบลเกาะกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
  เข้าชม :  [12]