[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
กศน.ตำบลเขาดินจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน READ FOR MOM ร่วมกับห้องสมุดปร... กศน.ตำบลเขาดินจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน READ FOR MOM ร่วมกับห้องสมุดปร...
  เข้าชม :  [85]
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมส่งเสริมก... ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรมส่งเสริมก...
  เข้าชม :  [63]
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนม จัดกิจกรรม READ FO... ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนม จัดกิจกรรม READ FO...
  เข้าชม :  [64]
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรม READ FOR ... ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาพนมจัดกิจกรรม READ FOR ...
  เข้าชม :  [68]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา... สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...
  เข้าชม :  [134]
ผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1... ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1...
  เข้าชม :  [96]
รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมิน... รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการราชการทั่ว...
  เข้าชม :  [169]
รับสมัครงาน... สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์...
  เข้าชม :  [243]
นายไพโรจน์ จงจิตร ครู กศน.ตำบล... ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา เพื่อคัดเลือกองค์กรชุดใหม่แทนนักเรียนนั...
  เข้าชม :  [174]
ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล... ครูจันทร์จิรา แก้วดี ครู กศน.ตำบลหนองทะเล ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบปะ...
  เข้าชม :  [198]
นายสมจิต รื่นเริง ครู กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่... ปฏิบัติราชการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย...
  เข้าชม :  [269]
กศน.อำเภออ่าวลึก ปฐมนิเทศนักศึกษา... ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภออ่า...
  เข้าชม :  [174]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน... ส่งเสริมการอ่าน่บ้านหนังสือชุมชน หนังสือ ๖ เรื่องที่ควรอ่าน ตามพระราชพ...
  เข้าชม :  [61]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Read for Mom อ่านเพื่อแม่... ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจัดกิจกรรม Read for Mom อ่านเพื่อแม่ ในว...
  เข้าชม :  [61]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศพด.บ้านขุนรายา... ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาร่วมกับ กศน.ต.คลองยางจัดกิจกรรมส่งเสริมกา...
  เข้าชม :  [52]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน... ห้องสมุดอำเภอเกาะลันตาร่วมกับกศน.ตำบลเกาะกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่า...
  เข้าชม :  [61]