กศน.นครราชสีมา

30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 6
วันที่ 30 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [5]

30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 5
วันที่ 27 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [3]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับภาคใต้
ณ สถาบันภาคใต้ วันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยมีประธานในพิธี นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์  เข้าชม :  [10]

26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 4
วันที่ 26 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [13]

25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 3
วันที่ 25 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [27]

25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป Koratsite ชุดที่ 2
วันที่ 24 มี.ค 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  เข้าชม :  [23]