[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
สุรชัย จันทร์สถาพร
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
Click ดูประวัติ
นายอรรณพ ผิวขำ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
.
Click ดูประวัติ
นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองกระบี่
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย.
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคลองท่อม
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย
รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะลันตา
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายชรินทร์ แกล้วทนงค์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปลายพระยา
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายมนูญ เศษแอ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออ่าวลึก
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเหนือคลอง
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนพณัฐ แท่นทอง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาพนม
ผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสาวไซเราะ จะปะกิยา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำทับ
ผู้อำนวยการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
3 : อำนวยการ
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
7 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
8 : ภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
9 : นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา