ชื่อ - นามสกุล :นายอรรณพ ผิวขำ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
หน้าที่หลัก :.
ที่อยู่ :สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ถ.ปานุราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Telephone :090197649
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ตรวจสอบภายใน