[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติกศน.ตำบลเพหลา

 

 

ความเป็นมา   

 

          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเพหลา เริ่มตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีการจัดตั้งที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเพหลา จังหวัดกระบี่ (นายศักดา แก้วลูก ) โดยให้นักศึกษาทำกิจกรรพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างศาลาและทำโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มของนักศึกษา

 

          ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2542 สถานีอนามัยหลังเก่าได้ว่างลงจึงได้ขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวแต่เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องที่ดินคือเจ้าของจะขอที่ดินคืนและอาคารก็ได้ผุพังลงศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเพหลาเลยไม่ที่ตั้ง จึงได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเพหลา ขอที่ว่างเปล่าเพื่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเพหลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 จึงได้ให้ที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 สร้างศูนย์การเรียนแต่งยังขาดงบประมาณในการจัดสร้างจึงได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. 2546 และจัดทำโครงการของบประมาณ ปรากฏว่าได้งบประมาณสนับสนุนมาทั้งหมด 15,000 บาทได้สร้างอาคารขึ้นหนึ่งหลังจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องประมาณ ปี 2549 อาคารดังกล่าวมีปัญหาคับแคบและฝนสาดมีปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะถ้าฝนตกไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548   อบต.เพหลามีงบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ อาคารหลังเก่าก็ว่างลงจึงได้ประสานงานกับอบต.เพหลาเพื่อขอใช้อาคารสถานที่และได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังท่านนายก อบต.เพหลา จึงได้รับอนุเคราะห์ และได้ย้ายเข้าอยู่ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

 


ข้อมูลทั่วไปของตำบลเพหลา

ตำบลเพหลา เดิมเป็นชื่อคลอง เริ่มจากน้ำตกเขื่อน จากภูเขายาวถึงถนนเพชรเกษม เรียกว่า คลองเพลา ต่อมา ท่านขุนจุน (ศึกษาธิการอำเภอคลองท่อม) ได้เปลี่ยนชื่อสายคลองตำบลเพลา เป็นตำบลเพหลา เมื่อสมัย พ.ศ. 2482 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน                          

ที่ตั้งและอาณาเขตมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกคลองข้างเคียงดังต่อไปนี้

·             ทิศเหนือ          ติดกับ  ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

·             ทิศใต้             ติดกับ  ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

·             ทิศตะวันออก     ติดกับ  ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

·             ทิศตะวันตก     ติดกับ   ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เนื้อที่/พื้นที่

          มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 174 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

108,750 ไร่

 

สภาพภูมิประเทศ

 

                   พื้นที่ทั่วไปของตำบลเพหลามีสภาพเป็นพื้นราบ มีภูเขาเตี้ยๆ พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำคลองหนึ่งสาย คือ คลองเพหลา
เข้าชม : 525
 
 
กศน.ตำบลเพหลา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม 

โทร.             E-mail
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี