[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

นางละมัย ใจเกลี้ยง
ประธานคณะกรรมการ  กศน.ตำบลเพหลา


นายอารี  ศรีเมือง
รองกรรมการ กศน.ตำบลเพหลา


นางสาวสารีฮะ กาเซ็ง
ครู กศน.ตำบลเพหลา


นายประสาร  เขียวน้อย
กรรมการ  กศน.ตำบลเพหลา


นายจารุวรรณ  ขันรุ่ง
กรรมการ กศน.ตำบลเพหลากรรมการ  กศน.ตำบลเพหลา


กรรมการ  กศน.ตำบลเพหลา

 


เข้าชม : 206
 
 
กศน.ตำบลเพหลา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม 

โทร.             E-mail
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี