[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ข้อมูลนักศึกษา  กศน.ตำบลเพหลา
จำนวนนักศึกษา  ระดับประถม   ๐  คน
จำนวนนักศึกษา  กศน.ตำบลเพหลา  ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๙  คน

จำนวนนักศึกษา  กศน.ตำบลเพหลา  ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔  คน

  


เข้าชม : 172
 
 
กศน.ตำบลเพหลา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม 

โทร.             E-mail
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี