[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย
 
 
แหล่งเรียนรู้ และภาคีเครือข่าย
                ๗.๑กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนชุมชน
ชื่อสถานที่
ที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย
 
อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่ที่ ๑ บ้านหลังสอด  ตำบลเกาะลันตาน้อย
หมู่ที่ ๖ บ้านทอนลิบง ตำบลเกาะลันตาน้อย
นายพิเชษฐ์ ปราบเภท                   
 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสอด หมู่ที่ ๑ บ้านหลังสอด ตำบลเกาะลันตาน้อย
การจักสารเตยปาหนัน หมู่ที่ ๑ บ้านหลังสอด ตำบลเกาะลันตาน้อย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา(หน่วยคลองทราย)หมู่ที่ ๑ บ้านหลังสอด ตำบลเกาะลันตาน้อย
 
๗.๒ แหล่งเรียนรู้อื่น
ชื่อแหล่งเรียนรู้อื่น
ประเภทแหล่งเรียนรู้
ที่ตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
ศูนย์เรียนรู้
 หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหมาก  ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
ศูนย์เรียนรู้
หมู่ที่ ๖ บ้านทอนลิบง ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เขาตะละเบ็ง
ธรรมชาติ
หมู่ที่ ๔ บ้านทอนลิบง ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หาดหลังสอด
ธรรมชาติ
หมู่ที่ ๑ บ้านทอนลิบง ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
การจักสารเตยปาหนัน 
ศูนย์เรียนรู้
หมู่ที่ ๑ บ้านหลังสอด ตำบลเกาะลันตาน้อย
 
 
 
 
 ภาคีเครือข่าย
ที่
ชื่อสถานที่
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลันตาน้อย   อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตนด
หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลันตาน้อย   อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา
หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลันตาน้อย   อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 
 
 


เข้าชม : 630
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี