[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
                                                                                                1.นายกัณจน์     เสมรึก             ประธาน
                                                                                                2. นายวารุจ    รักทรัพย์            รองประธาน
                                                                                                3. นายสหรักษ์  ลูกเหล็ม           กรรมการ
                                                                                                4. นายธวัชชัย    เกื้อกูล            กรรมการ
                                                                                                5. นางสาวณัชชา   จิหม้ง          กรรมการ
                                                                                                6. นายธนพัฒน์   ในทอน           กรรมการ
                                                                                                7. นายวันเฉลิม   เกษอินทร์       กรรมการ
                                                                                                8. นางสาวสายธาร   ก๊กใหญ่      กรรมการ
                                                                                                9. นายภูรินทร์   แซ่แต้               กรรมการ
                                                                                               10. นายกำพล   การกล้า             เลขานุการ
 


เข้าชม : 154
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี