[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : เรื่องเล่าวันเด็กแห่งชาติ

จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


 

 


วันเด็ก


ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน หลังจากที่มีการจัดงานรื่นเริงปีใหม่แล้ว ต่อไปก็ต้องคราวที่เด็กๆ จะได้มีความสุขในวันของพวกเขาบ้าง เพราะทุกคนย่อมเคยผ่านชีวิตในวันเด็กมาแล้ว และอาจจะเคยผ่านกิจกรรมในวันเด็กมาด้วย เชื่อว่าหากคุณมีความสุขในวันเด็กอย่างไร ลูกๆ หลานๆ ก็ต้องมีความสุขในวันเด็ก ของทุกๆปีแน่นอน ซึ่งแม้จะจัดเพียงปีละครั้ง แต่การที่เด็กๆ ได้มีวันหยุดแห่งความสุขของตัวเอง ย่อมทำให้เกิดผลดี และอาจเป็นแนวทางที่ชี้ให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นสิ่งดีๆ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปได้

ความหมายวันเด็ก

เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ตั้งแต่แรกเกิดจนกว่าจะถึงอายุ 14 ปี ซึ่งคำนำที่ใช้เรียกก็คือ เด็กชาย ,เด็กหญิง เป็นคำนำเรียกเด็กๆ ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่วันเด็กหมายถึง วันที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเด็กๆ ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสุข

วันเด็กของประเทศไทย

วันเด็กของประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก ซึ่งแต่ละปีเด็กๆ จะได้คำขวัญจากนายกรัฐมนตรีของไทย แต่ละปี คำขวัญวันเด็กก็จะแตกต่างกัน ก่อนหน้านั้นประเทศไทยมีการจัดงานวันเด็กครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498
โดยใช้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ของทุกๆปี ต่อมาในปี พ.ศ.2506 วันเด็กแห่งชาติ ได้เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

วันเด็กต่างประเทศ

สมัยก่อนได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวกับเด็กทำให้ องค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และคิดว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ มากขึ้น ซึ่งทำให้หลายประเทศต่างยอมรับและในปี 2498ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้น โดยกำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ใช้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ ที่ใช้จัดกิจกรรม จะไม่มีวันที่ตายตัว แต่จะใช้ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกๆปี ในการจัดงานและจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้มีวันแห่งความสุขอีกหนึ่งวันเต็มๆ 

ปฏิทินวันเด็ก

วันเด็ก พ.ศ.2550 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2550 / วันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
วันเด็ก พ.ศ.2551 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 / วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
วันเด็ก พ.ศ.2552 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2552 / วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
วันเด็ก พ.ศ.2553 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2553 / วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันเด็ก พ.ศ.2554 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2554 / วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล
วันเด็ก พ.ศ.2555 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 / วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ
วันเด็ก พ.ศ.2556 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556 / วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะโรง
วันเด็ก พ.ศ.2557 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 / วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเส็ง
วันเด็ก พ.ศ.2558 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 / วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเมีย
วันเด็ก พ.ศ.2559 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 / วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม
วันเด็ก พ.ศ.2560 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 / วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก

 

ประวัติวันเด็ก

ทั่วโลกเริ่มฉลองงานวันเด็กแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2498 ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งทางประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอให้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กๆ มากขึ้น อย่างที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ โดยนายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศได้ติดต่อผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอและเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น

ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จึงได้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการจากที่ประชุมให้มีจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาด ไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ซึ่งกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน จากการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 

ประเทศไทยมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ซึ่งต่อมาทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็ก เพราะในประเทศไทยเดือนตุลาคมยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมากเด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกอย่าง วันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครอง ทำให้ไม่สามารถพาเด็กๆไปร่วมงานได้ และวันจันทร์เป็นวันที่มีการจราจรก็ติดขัดมาก ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกสบายขึ้น 

ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ จึงได้ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบันเข้าชม : 315


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เรื่องเล่าวันเด็กแห่งชาติ 11 / ม.ค. / 2559
      โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอปลายพระยา 22 / พ.ย. / 2558
      โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาต่อ สวย ตามแบบอย่าง “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” 28 / มิ.ย. / 2558
      รับการประเมิน กศน.ครู กศน.ตำบลเขาต่อ 24 / พ.ค. / 2558
      การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาผู้ลูกเสือ วิสามัญ (A.T.C.) 30 / เม.ย. / 2558


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ตำบลเขาต่อ  อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 086-4837648,093-0165655
khao.to2558@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี