[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

อาสาสมัคร กศน.ตำบลปลายพระยา

1. นางสุชาดา  ประสมการ
2. นางณัฐณิชา  แก้วจินดา
3. นางประทีป  ชูอินทร์
4. นางสาวทัศนีย์  บุญคงมาก
5. นางสุภาวดี  ขวัญเมือง
6. นายสากล  ชูปลอด
7. นางสาวจำเรียง  พัฒบุตรเข้าชม : 525
 
 
กศน.ตำบลปลายพระยา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 081-9565934
โทรสาร  075-687364  Email : tharadol2520@hotmail.com , Face book : กศน.ตำบล ปลายพระยา
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี