[x] ปิดหน้าต่างนี้
             
 


การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่

ภาคเรียนที่ 2/2557

นักศึกษา ระดับ ม.ต้น  จำนวน  66  คน

นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย  จำนวน 67 คน


ภาคเรียนที่ 1/2558

นักศึกษา ระดับประถมศึกษา  จำนวน 1 คน

นักศึกษา ระดับ ม.ต้น  จำนวน 66 คน

นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย  จำนวน 69 คน

ภาพกิจกรรมการจัดการการเรียนรู้เข้าชม : 261
 
 
กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
ชุมชนรวมใจชน ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-631476
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี