[x] ปิดหน้าต่างนี้
             
 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกระบี่ใหญ่ตั้งอยู่ที่  ที่ทำการชุมชนรวมใจชน ถนนรวมใจชน ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยใช้ที่ทำการชุมชนรวมใจชนเป็นที่ทำการ  เปิดทำการเป็น กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยการสนับสนุนของเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการพิธีเปิดเมื่อ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติจากนายสุรเดชา  ฟุ้งสาคร  รองนายกเทศบาลเมืองกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่รวมถึง นางจุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร ผอ.กศน.อำเภอเมืองกระบี่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  เข้าชม : 652
 
 
กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
ชุมชนรวมใจชน ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-631476
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี