[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                           
 

 

ตำบลเขาทอง

ประวัติความเป็นมา :

เดิมตำบลเขาทอง เป็นตำบลที่มี 13 หมู่บ้าน เป็นตำบลขนาดใหญ่ ที่เรียกชื่อว่าตำบล "เขาทอง" เนื่องจากในอดีตมีการขุดแร่บริเวณตำบลนี้ แร่ที่ขุดมีลักษณะสีแร่คล้ายกับทองเหลือง (ที่เคลือบหัวกระสุน) ชาวบ้านแถบนี้เข้าใจว่าเป็นแร่ทองคำ จึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลเขาทอง" ปัจจุบันตำบลเขาทอง มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน เพราะมีการแยกหมู่บ้านไปตั้งตำบลใหม่ เรียกว่า ตำบลหนองทะเล เมื่อปี พ.ศ.2522


 สภาพทั่วไปของตำบล :

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบสูงๆต่ำๆสลับกันไปตามเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำสวน มีแหล่งน้ำผุดจากใต้ดินเรียกว่า "สระแก้ว" หมู่ที่ 2,3,5 ติดกับฝั่งทะเลอันดามัน มีเกาะ แก่งที่สวยงามมาก

 อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

 

 

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,027 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,076 หลังคาเรือน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ 
อาชีพเสริม รับจ้าง ประมง ธุรกิจการท่องเที่ยว ค้าขาย

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1.สระแก้ว
2.หมู่เกาะห้อง หมู่บ้านชาวประมง บ้านหาดกรวด หมู่ที่ 6 ท่าทองหลาง 
3. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง มัธยมศึกษา 1 แห่ง
4. วัด 1 แห่ง มัสยิด 8 แห่ง
5. สถานีอนามัย
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. ธารเสด็จ

                                   

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 707
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี