[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                           
 

คณะกรรมการ กศน.ตำบลเขาทอง

 

1.             นายบัญชา  ดินแดง                               ประธานกรรมการ

2.             นายพงษ์ศักดิ์  ดินแดง                            รองประธานกรรมการ

3.             นายนพดล   ชูเชิด                                กรรมการ

4.             นายวัชระ  หยังกุล                                                กรรมการ

5.             นายสราวุธ  บำรุง                                 กรรมการ

6.             นายสุชาติ  สงวนสิน                                   กรรมการ

7.             นายไพโรจน์  เหล่าเส็น                            กรรมการ

8.             นางรอบีด๊ะ  กระบี่วงศ์                            กรรมการ

9.             นายถนอม  ชายเขาทอง                           กรรมการ

10.      นายสมุทร  บุญประสพ                              กรรมการ

11.      นายยูหนุด  สูนสุด                                  กรรมการ

12.      นายสมศักดิ์  โหลโป                              กรรมการ

13.      นางอภิญญา  อาสนสุวรรณ                           กรรมการและเลขานุการเข้าชม : 421
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี