[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                           
 
      แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

นางปรีดา  ศรีหมุ่น 

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  45  หมู่ที่  5

ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 

*   เนื้อหา สาระ

การสานเสื่อจากเตย


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

นางเขียว  ชูกุล 

101_4861

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ที่อยู่ปัจจุบัน  146 หมู่ที่  6 ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 

*   เนื้อหา สาระ

การทำกะปิ

 

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

นายม่าเหรบ  บำรุง 

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ที่อยู่ปัจจุบัน   148   หมู่ที่  1  ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

ประเภทภูมิปัญญา  

 

 

*   เนื้อหา สาระ

การจักสานไม้ไผ่


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

นายสะมาแอ  บุญมาก 

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  17  หมู่ที่  5  ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น  

*   เนื้อหา สาระ

การแกะสลักไม้


 

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

มัสยิดบ้านจำปาสะ 

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  บ้านเขาเทียมป่า  ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัด

 

*   เนื้อหา สาระ

มัสยิดเป็นศาสนสถานที่สำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมของชาวอิสลามในการทำบุญหรือประกอบ

ศาสนพิธีต่างๆ  และเป็นที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามและสอนให้รู้การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งศาสนา

 

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

วัดในสระ

DSC02602

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  บ้านในสระ  ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

 

 

*   เนื้อหา สาระ

วัดเป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นศูนย์

รวมของชาวพุทธในการทำบุญหรือประกอบศาสนพิธีต่างๆ และ

เป็นที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามและสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระพุทธสาสนา

 


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

ศาลเจ้ากวนเต้กุน 

 

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่เลขที  128 หมู่ที่ 1  บ้านใสระ  ตำบลเขาทอง

  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

 

*   เนื้อหา สาระ

ศาลเจ้าเป็นสถานที่ที่สำคัญของชนชาติจีนเพราะเป็นศูนย์รวม

ของชาวจีนในการทำบุญหรือประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีกินเจ

 


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

DSC02604

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่

 

*   เนื้อหา สาระ

เป็นหน่วยงานราชการ  ให้บริการด้านการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวสุขภาพอนามัย

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 

DSC02557

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

*   เนื้อหา สาระ

เป็นหน่วยงานราชการ ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 461
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี