[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                           
 


แหล่งเรียนรู้


 

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

มัสยิดบ้านจำปาสะ 

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  บ้านเขาเทียมป่า  ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัด

 

*   เนื้อหา สาระ

มัสยิดเป็นศาสนสถานที่สำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมของชาวอิสลามในการทำบุญหรือประกอบ

ศาสนพิธีต่างๆ  และเป็นที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามและสอนให้รู้การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งศาสนา


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

วัดในสระ

DSC02602

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  บ้านในสระ  ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

 

 

*   เนื้อหา สาระ

วัดเป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นศูนย์

รวมของชาวพุทธในการทำบุญหรือประกอบศาสนพิธีต่างๆ และ

เป็นที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามและสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระพุทธสาสนา

 


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

ศาลเจ้ากวนเต้กุน 

DSC02596

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่เลขที  128 หมู่ที่ 1  บ้านใสระ  ตำบลเขาทอง

  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

 

*   เนื้อหา สาระ

ศาลเจ้าเป็นสถานที่ที่สำคัญของชนชาติจีนเพราะเป็นศูนย์รวม

ของชาวจีนในการทำบุญหรือประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีกินเจ

 

��รู้เกี่ยวกับหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามและสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระพุทธสาสนา

 

 

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

DSC02604

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่

 

*   เนื้อหา สาระ

เป็นหน่วยงานราชการ  ให้บริการด้านการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวสุขภาพอนามัย

t:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi''>ของชาวจีนในการทำบุญหรือประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีกินเจ

 

 

��รู้เกี่ยวกับหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามและสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระพุทธสาสนา

 

 

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 

DSC02557

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

*   เนื้อหา สาระ

เป็นหน่วยงานราชการ ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

เป็นหน่วยงานราชการ  ให้บริการด้านการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวสุขภาพอนามัย

t:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi''>ของชาวจีนในการทำบุญหรือประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีกินเจ

 

 

��รู้เกี่ยวกับหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามและสอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระพุทธสาสนา

 

 

ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

เส้นทางท่องเที่ยวโดยช้าง

http://www.thaitambon.com/thailand/Krabi/810106/810106-A82.jpg

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

*   เนื้อหา สาระ

เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติโดยช้างตามเส้นทาง สระใน –สระนอก


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

ป่าชายเลนบ้านหาดกรวด หมู่ที่ 6

http://www.thaitambon.com/thailand/Krabi/810106/810106-A83.jpg

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่

 

*   เนื้อหา สาระ

เป็นป่าชายเลนริมฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความอุดมสมบูรณ์

มีความหลากหลายทางชีวภาพ นักท่องเที่ยวนิยมมาล่อง

เรือหางยาวและชมสภาพภูมิทัศน์และหมู่บ้านชาวประมง


ข้อมูล

รายละเอียด

รูปภาพ

*   กศน.ตำบลเขาทอง

หมู่เกาะห้อง

http://www.thaitambon.com/thailand/Krabi/810106/810106-A84.jpg

*   ที่อยู่แหล่งเรียนรู้

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3   ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

 

 

*   เนื้อหา สาระ

เป็นเกาะน้อยใหญ่ อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 28-30 กิโลเมตร เกาะห้องมีลักษณะเป็นช่องๆ คล้ายห้องมีภูเขาเป็นฉากกั้นเหมือนผนังห้องกว้าง มีหาดทรายขาวสะอาด สามารถเล่นน้ำและดำดูปะการังน้ำตื้นได้ มีเรือแคนนูให้นักท่องเที่ยวเช่าพายรอบๆเกาะ

 
เข้าชม : 392
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี