[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
                  
 
คณะกรรมการ กศน. ตำบลคลองประสงค์
1. นายประดิษฐ์  จันทร์ทอง     ประธาน
2. นายสุทธิชัย  นาเมือง          รองประธาน
3. นายเกียรติ  ช่วยการ           กรรมการ
4. นายสมบัติ  คลองรั้ว            กรรมการ
5. นายหวาย  คลองรั้ว            กรรมการ
6. นายอนุรักา์  กิ่งเล็ก             กรรมการ
7. นางประภา  เจ๊ะโส              กรรมการ
8. นายสวาท  ดำกุล               กรรมการ
9. นายเอื้ออังกูร  บ่อม่วง        กรรมการและเลขานุการ

 


เข้าชม : 495
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี