[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
                  
 
จัดกระบวนการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน  จำนวน  18  คน  ดำเนินการ  ณ กศน.ตำบลคลองประสงค์  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2558

                 


2. การเกี่ยวข้าว  จำนวน  23  คน  ดำเนินการ  ณ  หมู่ที่ 3  ต.คลองประสงค์  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2558

                                                    

 เข้าชม : 360
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี