[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                      
- เอกลักษณ์ : กิจกรรม นำความรู้ ............. อัตลักษณ์ : คิดเป็น ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม -

 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : แหล่งเรียนรู้
หัวข้อเรื่อง : เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558


 


แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ศูนย์ฯปฏิบัติดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี 2554 เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของพื้นที่มาปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมแปลงเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปปรับใช้สำหรับการขยายผลของผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
2.เป็นแปลงต้นแบบการฝึกอบรมเกษตรกร 
3.เกษตรกรสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
การดำเนินงาน  
ได้จัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ของศูนย์ฯ จ
จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
1.กิจกรรมด้านพืช การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ 
การปลูกฝรั่งพันธุ์สาลี่และการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เป็นต้น 
2.กิจกรรมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
3.กิจกรรมด้านประมง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
4.กิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำมักชีวภาพ 
5.กิจกรรมการฝึกอบรม ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
และผู้ที่สนใจ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้มีผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 500 ราย และยังเป็นจุดศึกษาดูงานอีกด้วย

รูปภาพบรรยากาศ "แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"


เข้าชม : 972


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 / ส.ค. / 2558
      เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 23 / ก.ค. / 2558


 
กศน.ตำบลปากน้ำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่

ที่ทำการชุมชนปานุราช (วัดปานุราช) ถนนชัยกูล  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 085-9270990
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี