[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                      
- เอกลักษณ์ : กิจกรรม นำความรู้ ............. อัตลักษณ์ : คิดเป็น ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม -

 
คณะกรรมการ กศน.ตำบลปากน้ำ
ประธานกรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ:  ชื่อ:  นามสกุล:  โทรศัพท์: 
กรรมการ/เลขาฯ:  ชื่อ: ครรชิต นามสกุล: ทองคำ โทรศัพท์: 0966790871

   
ภาพประธานกรรมการ :   
ภาพกรรมการ/เลขาฯ :    
ภาพ กศน.ตำบลภายใน :   
ภาพ กศน.ตำบลภายใน :   
ภาพ กศน.ตำบลมุมกว้าง :   


เข้าชม : 724
 
 
กศน.ตำบลปากน้ำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่

ที่ทำการชุมชนปานุราช (วัดปานุราช) ถนนชัยกูล  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 085-9270990
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี