[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2559
 
กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยหนังยาง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ : 5 เมษายน  2559 
ผลการดำเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในส่วนของ อบต. ผู้นำท้องถิ่น อสม. สถานศึกษา  และประชาชนทั่วไป 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี
 

 
กิจกรรม "ผู้สูงวัยกับภาษาไทยสร้างสรรค์" (ผู้สูงอายุ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการอ่านในกลุ่มผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมโครงการ 9 คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในส่วนของ อบต. ผู้นำท้องถิ่น อสม. กศน.จังหวัดกระบี่  และประชาชนทั่วไป 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี
 

กิจกรรมกลุ่มสนใจ "ศิลปะการจับจีบผ้า"
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการจับจีบผ้าในงานพิธีการต่างๆ
ผลการดำเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในส่วนของ ศพด. และประชาชนทั่วไป 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

                                                                                                                                  


เข้าชม : 272
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี