[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
                                   โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรม : ขับเคลื่อนชุมชน....ตามรอยพระยุคลบาท
วันที่ : 13 มิถุนายน  2559
สถานที่ : กศน.ตำบลหนองทะเล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้หลักการทรงงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน
ผลการดำเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 115 คน

 

โครงการจัดส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรม : เตาชีวมวล
วันที่ : 29 มิถุนายน  2559
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านเขากลม
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม
ผลการดำเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 23 คนเข้าชม : 226
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี