[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ประวัติ กศน.ตำบลหนองทะเล
กศน.ตําบลหนองทะเล  ปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านในไร่  ตําบลหนองทะเล  อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เมื่ออดีต กศน.ตําบลหนองทะเล ได้ขอยืมใช้สถานที่จัดการเรียนการสอน ณ บ้านเขากลม ต่อมาย้ายมาที่บ้านแหลมสอม เพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งส่วนใหญ่ในอดีตผู้รับบริการจะเป็นคนวัยทำงาน  โดยมีการนั่งเรียนกับพื้น ซึ่งทําให้มีอาการปวดหลังได้ง่าย ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาในปี ๒๕๕๒ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.หนองทะเล  ให้ใช้สถานที่ของศูนย์เรียนรู้การทำกระดาษจากใยสับปะรด บางส่วนให้เป็นสถานที่จัดตั้ง กศน.ตำบลหนองทะเล จนถึงปัจจุบัน  โดยมีพิธีเปิด กศน.ตำบล เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ร่วมกับ กศน.ตำบลเขาทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าชม : 418
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี