[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ผลการปฏิบัติการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2558

ที่ ระดับ กลุ่มเป้าหมาย รวม หมายเหตุ
2/2557 1/2558    
1. ประถมศึกษา 1  1 1  
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 74  65 74  
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย -  -  -  

ผลการปฏิบัติการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2559
 
ที่ ระดับ กลุ่มเป้าหมาย รวม หมายเหตุ
2/2558 1/2559    
1. ประถมศึกษา 2 - 2  
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 40 - 40  
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย - -    
 


เข้าชม : 180
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่
กศน.ตำบลอ่าวนาง  อาคารเอนกประสงค์ 2  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000
 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี