[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน (ตุลาคม 2557 -31  มีนาคม 2558)

กิจกรรมออกกำลังกายด้วยหนังยางสำหรับผู้สูงอายุ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558    จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 88 คน


ที่

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

สถานที่จัด

จำนวน(คน)

รวม

ชาย

หญิง

1

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปี 2558
(กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ)

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2558

หมู่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลอ่าวนาง

26

62

88


ผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนปีงบประมาณ  2558

ที่

กิจกรรม/วิชา

สถานที่/ระยะเวลา

ที่ดำเนินการ/วิทยากร

ผู้รับบริการ

ผู้จบ

เป้า

ชาย

หญิง

รวม

1.

กิจกรรมการดูแลสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ (ตะไคร้หอม
ไล่ยุง)

รร.บ้านช่องพลี
11 มิ.ย.58

 

 

 

45

 

15

2.

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศรช.คลองทรายขาว
24 ก.ค.58

15

5

20

20

รวม

 

 

 

65


ผลที่ได้รับ 
          1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
         
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง


แนวทางการดำเนินงานครั้งต่อไป

          1.ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การตรวจเช็คสุขภาพทุกเดือน การติดตามดูแลผู้สูงอายุ การแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
          2.จากการทำโครงการพบว่า ผู้สูงอายุมีความชอบและสนใจอยากทำกิจกรรมที่เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น อื่น เช่น การทำการบูร  การทำยาหม่องน้ำ การทำลูกประคม การทำน้ำยาล้างจาน  และการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปสามารถจัดกิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
          -----------------------------------------

 

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  2559
กศน.ตำบลอ่าวนาง 


                           

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  2559
กศน.ตำบลอ่าวนาง 
(เมษายน - กันยายน 2559)

ผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนปีงบประมาณ  2559

ที่

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

สถานที่จัด

จำนวน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

1

กิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  (การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์/น้ำหมักชีวภาพ)

13 มิ.ย.59

อาคารเอนกประสงค์ 2 ตำบลอ่าวนาง

7

13

20

2.

กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 (การทำเตาชีวมวล)

29 มิ.ย.59

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม

8

7

15


ผลที่ได้รับ 
          1.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

1.      เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ทราบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.      เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้ครอบครัวได้อย่างถูกต้อง


แนวทางการดำเนินงานครั้งต่อไป

          1.ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การตรวจเช็คสุขภาพทุกเดือน การติดตามดูแลผู้สูงอายุ การแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
          2.จากการทำโครงการพบว่า ผู้สูงอายุมีความชอบและสนใจอยากทำกิจกรรมที่เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น อื่น เช่น การทำการบูร  การทำยาหม่องน้ำ การทำลูกประคม การทำน้ำยาล้างจาน  และการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปสามารถจัดกิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
         

 


เข้าชม : 170
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่
กศน.ตำบลอ่าวนาง  อาคารเอนกประสงค์ 2  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000
 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี