[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

Download : ทั้งหมด
  

2 / มิ.ย. / 2559 : แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
เข้าชม : [377]
2 / มิ.ย. / 2559 : แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
เข้าชม : [363]
2 / มิ.ย. / 2559 : แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
เข้าชม : [397]
2 / มิ.ย. / 2559 : แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
เข้าชม : [410]
8 / ธ.ค. / 2558 : แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ปลาย
กศน.ตำบลดินแดง จัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
เข้าชม : [235]
8 / ธ.ค. / 2558 : แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น
กศน.ตำบลดินแดง จัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
เข้าชม : [210]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 กศน.ตำบลดินแดง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่
 ตำบลดินแดง  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 075643448
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี