[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติ กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง

 กศน. ตำบลทุ่งไทรทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งทับควาย ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ ๒๕๓๖ เป็นศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ยกระดับศูนย์การเรียนชุมชนเป็น กศน. ตำบล


 

 


เข้าชม : 288
 
 
 กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่
 ตำบลทุ่งไทรทอง  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 075643448
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี