[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

วิสัยทัศน์   กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง

กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง เสริมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีคุณธรรม

นำความรู้และมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าชม : 241
 
 
 กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่
 ตำบลทุ่งไทรทอง  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 075643448
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี