[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

25 / ก.พ. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษา กศน. ตำบลเกาะศรีบอยา ประเมินโครงงาน 2/2559 ณ กศน. อำเภอเหนือคลอง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษา กศน. ตำบลเกาะศรีบอยา ประเมินโครงงาน 2/2559 ณ กศน. อำเภอเหนือคลอง
เข้าชม : [67]
11 / ก.พ. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบาย(รถสามล้อพ่วงข้าง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศรีบอยา
เทื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา โดย นายอิดริส กุลพ่อ ครู กศน.ตำบลเกาะศรีบอยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน(รถสามล้อพ่วงข้าง)ณ รพ.สต. บ้านเกาะศรีบอยา
เข้าชม : [304]
11 / ก.พ. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบาย(รถสามล้อพ่วงข้าง) ณ ศพด.บ้านเกาะนกคอม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา โดย นายอิดริส กุลพ่อ ครู กศน.ตำบลเกาะศรีบอยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน(รถสามล้อพ่วงข้าง)ให้กับเครือข่าย ศพด.บ้านเกาะนกคอม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมน่าอยู่นำไปสู่กระบี่เมืองนักอ่าน
เข้าชม : [82]
11 / ก.พ. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบาย(รถสามล้อพ่วงข้าง) ณ กศน. ตำบลเกาะศรีบอยา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบาย(รถสามล้อพ่วงข้าง) ณ กศน. ตำบลเกาะศรีบอยา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เข้าชม : [114]
11 / ก.พ. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบาย(รถสามล้อพ่วงข้าง) ณ ศพด.อัลกอบาตีน
วันที่ 9 ก.พ. กศน. ตำบลเกาะศรีบอยา โดย นายอิดริส กุลพ่อ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบาย(รถสามล้อพ่วงข้าง) ณ ศพด.อัลกอบาตีน
เข้าชม : [90]
28 / ม.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
มอบสื่อนิทานส่งเสริมการอ่านให้ศพด.บ้านเกาะนกคอม
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา โดย นายอิดริส กุลพ่อ ครู กศน.ตำบลเกาะศรีบอยามอบสื่อนิทานส่งเสริมการอ่านให้กับเครือข่าย ศพด.บ้านเกาะนกคอม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมน่าอยู่นำไปสู่กระบี่เมืองนักอ่าน
เข้าชม : [60]
23 / ม.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
โครงการการเมืองภาคพลเมือง
วันที่ 17 มกราคม 2557 กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา จัดโครงการการเมืองภาคพลเมืองให้กับประชาชนในตำบลเกาะศรีบอยา โดยมี คุณเกษม ตาวัน เป็นวิทยากร
เข้าชม : [37]
23 / ม.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นการทำขนม
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นการทำขนม 8-21 มกราคม 2558 ณ ม.6 ตำบลเกาะศรีบอยา โดยมีคุณเลี่ย ชลธี เป็นวิทยากร
เข้าชม : [37]
24 / ธ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย ศพด.บ้านเกาะนกคอม นำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา โดย นายอิดริส กุลพ่อ ครู กศน.ตำบลเกาะศรีบอยาร่วมกับเครือข่าย ศพด.บ้านเกาะนกคอม นำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่
เข้าชม : [72]
9 / ธ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ๐-๖
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลองร่วมกับกศน.ตำบลเกาะศรีบอยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ศพด.บ้านเกาะนกคอม ตำบลเกาะศรีบอยา ณ กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา
เข้าชม : [39]
4 / ธ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก ๐-๖
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา ร่วมจัดโครงการหนูน้อยค้นคว้าหาความรู้มุ่งสู่หน่วยงานราชการ ร่วมกับ ศพด.บ้านเกาะนกคอม โดยมี อ.อิดริส กุลพ่อ หัวหน้า กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา และ อ.นารี คงเดิม หัวหน้า ศพด.บ้านเกาะนกคอม ร่วมจัดกิจกรรม
เข้าชม : [68]
15 / ก.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนนหลาดในเหนือคลอง
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนนหลาดใน
เข้าชม : [93]
29 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ การตั้งเป้าหมายในชีวิตให้กับผู้เคยพลาดพลั้งในด้านสารเสพติด
เข้าชม : [74]
14 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่าย
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยาร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนกับเครือข่ายตำบลเกาะศรีบอยาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ท่าเทียบเรือศรีบอยา
เข้าชม : [190]
14 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
กศน. ตำบลเกาะศรีบอยา เปิดหลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง 50 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 -29 ก.ค. 2558 ณ บ้านรเลขที่ 82 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะศรีบอยา
เข้าชม : [150]
14 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการเลี้ยงเป็ดไข่
กศน. ตำบลเกาะศรีบอยา เปิดหลักสูตรการเลี้ยงเป็ดไข่ 80 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 -27 ก.ค. 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลเกาะศรีบอยา
เข้าชม : [130]
13 / ส.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็ก ๐ - ๖ ปี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลอง ร่วมกับ กศน. ตำบล เกาะศรีบอยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศาลาประชาคมบ้านเกาะนกคอม
เข้าชม : [44]
23 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอัลกอบาติน
เข้าชม : [49]
3 / ก.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศพด. บ้านเกาะนกคอม
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลอง ณ ศพด. บ้านเกาะนกคอม
เข้าชม : [79]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดกระบี่
กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา อำเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
โทรศัพท์  075-636488 075-691902 084-8502453  โทรสาร  075-692174
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี