เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : บทความทั่วไป
หัวข้อเรื่อง : เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

พุธ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2554

คะแนน vote : 85  

เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ที่เปรียบเหมือน “อนาคต” และ “ความหวัง” ของชาติ ไม่ว่าในยุคสมัยไหน หากเมื่อใดก็ตามได้มีโอกาสเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์แล้วละก็ อนาคตย่อมสดใสและมีความหวังแน่นอน
   
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ “มศว ปันน้ำใจ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง” จัดโดยภาควิชาบรรณา   รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ร่วมกับโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยของ มศวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งนำสิ่งดี ๆ ไปมอบให้แก่เด็ก ๆ โดยนิสิตสาขาบรรณารักษ ศาสตร์ฯรวม 30 ชีวิต ได้พากันออกค่ายไปจัดห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียน รร.บ้านวังยาว อ.เมือง จ.เลย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 120 คน
   
“เนื่องจากเดิมโรงเรียนยังไม่มีห้องสมุด มีเพียงมุมเล็ก ๆ ที่ใช้จัดวางหนังสือ จึงเข้าไปจัดห้องสมุดใหม่ในพื้นที่ขนาด   หนึ่งห้องเรียน พร้อมทั้งได้จัดหาหนังสือ ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงชั้นหนังสือ และยังได้จัดระบบห้องสมุดตามมาตรฐาน ถือว่าเป็นของขวัญให้แก่เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพราะห้องสมุดถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการศึกษา เป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยพัฒนาวิชาการและคุณภาพของผู้เรียน การที่โรงเรียนมีห้องสมุดที่ดี นอกจากเป็นแหล่งค้นคว้าของครู นักเรียนและชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” พัชร พิพิธกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ บอกเล่าที่มาที่ไปและประโยชน์ของกิจกรรมครั้งนี้
   
เสริมด้วยเป้าหมายโครงการซึ่ง ดร. วาณี อรรจน์สาธิต รองอธิการบดีฝ่าย  พัฒนาศักยภาพนิสิต ประธานโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตฯ เล่าว่า เหตุผลที่เลือกจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ “โพธิวิชชาลัย มศว นาแห้ว” ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงนับเป็นการเดินตามรอยยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน และยังเป็นการให้บริการชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญเป็นโอกาสดีที่นิสิตจะได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เกิดจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชน
        
หลังผ่านระยะเวลา 3 วันของโครงการ ภาพที่เกิดขึ้นไม่เพียงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุดเท่านั้น ทว่าหนังสือทุกเล่มยังถูกจัดวางถูกต้องตามหลักบรรณารักษ ศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้การค้นหาความรู้จากหนังสือแต่ละเล่มทำได้อย่างสะดวก ซึ่งเมื่อได้เห็นผลงานแล้ว ทุกคนต่างก็ตื้นตันใจ หากเทียบเวลาที่ลงทุนไปกับความรู้ที่เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนแห่งนี้จะได้ใช้บริการแล้ว คงถือได้ว่าประเมินค่ามิได้จริง ๆ.

ครบเครื่องเรื่องแคมปัส คลิก อินไซด์แคมปัส dailynews onlineเข้าชม : 478


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง 19 / ม.ค. / 2554
      เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย 3 / ธ.ค. / 2551
      Concept คุณจะสร้างเวบเกี่ยวกับอะไร 4 / ก.พ. / 2551