[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลแหลมสัก
นางทรรศน์รินทร์ ชัยทัศ          ระดับ                ม.ปลาย
นายนัฐพล ศักดิ์เพชร             ระดับ                ม.ปลาย
นายเกรียงศักดิ์ เครือหมาน      ระดับ                ม.ปลาย
นายภาคภูมิ เก่งกาจ               ระดับ                ม.ต้น
นางสุทีป เหล็กเพ็ชร               ระดับ               ม.ต้น
นายอรุณ สามัคคี                    ระดับ               ม.ต้น


เข้าชม : 194
 
 
กศน.ตำบลแหลมสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐ โทร ๐๙๖ ๖๕๓๓๓๐๐ e-mail camel_110150@hotmail.com Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี