[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

                                                  คณะกรรมการ

                                            กศน.ตำบลแหลมสัก

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางประณีต  เสมอภาค

ประธาน

อาสาสมัครหมูที่ 4

2

นางสาวสุกัญญา  พรหมแทนสุด

รองประธาน

อาสาสมัครหมูที่ 4

3

นางประทีป  เหล็กเพ็ชร 

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 1

4

นายม่อห้ำหมาด   เนื้ออ่อน

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 2

5

นายดลร้อรัก  คนเรียน

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 2

6

นางสุกัญญา  อีดเกิด

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 3

7

นายธีระ  เนื้อนุ่ม

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 4

8

นายสำเริง  สันติพิทักษ์

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 5

9

นายุนแผน  ชัยทัศ

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 6

10

นางอาภรณ์  เนื้ออ่อน

กรรมการ

อาสาสมัครหมูที่ 6

11

นางสาวกาญจนา  นายาว

กรรมการ

องค์กรนักศึกษา

12

นางทรรศน์รินทร์  ชัยทัศ

กรรมการ

องค์กรนักศึกษา

13

นายไชยยา  สมิหลัง

กรรมการ

อาสาสมัคร  กศน.

14

นายวิโรจน์  อ้นชู

กรรมการ/เลขานุการ

หัวหน้า  กศน.ตำบล

 เข้าชม : 711
 
 
กศน.ตำบลแหลมสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐ โทร ๐๙๖ ๖๕๓๓๓๐๐ e-mail camel_110150@hotmail.com Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี