[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559

โครงการบัญชีครัวเรือน วิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

         


เข้าชม : 257
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก
กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 086 2702319
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี