[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
โครงสร้างรายวิชาเลือก
การเทียบโอน
การวัดผลประเมินผล
ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
 
 
 สื่อวีดิทัศน์เพื่อประกอบการเรียนการสอน

***กรุณาใช้เครืองมือค้นหาในบราวเซอร์ (Ctrl+F) เพื่อค้นเนื้อหาในหน้านี้***


ผังการออกอากาศ ETV
(ขยายดู หรือบันทึกลงในเครื่องแล้วเปิดขยายด้วยโปรแกรม)


http://www.etvthai.tv
ตารางออกอากาศETV
http://www.etvthai.tv/Front_ETV/FETV_Article_detail.aspx?information_id=53&v=1&p=5


ม.ปลาย
วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย พค31001

ตอน 1 จำนวนจริงและค่าสัมบูรณ์
ตอน 2 การบวก ลบ คูณ หาร ฯ
ตอน 3 เลขยกกำลัง
ตอน 4 จำนวนจริงในรูปรากหรือกรณฑ์
ตอน 5 การดำเนินการของเซต
ตอน 6 การอธิบายเซตด้วยแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ตอน 7 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
ตอน 8 ความสมเหตุสมผลด้วยแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ตอน 9 อัตราส่วนของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ตอน 10 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางฯ
ตอน 11 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ
ตอน 12 การแปลงทางเรขาคณิต

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (สถิติเบื้องต้น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
สถิติ ตอนที่ 1 (1 ชม.)
สถิติ ตอนที่ 2 (1 ชม.)

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ และแผนภาพต้นไม้ (11.53 นาที) 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตอนที่ 1 (2 ชม.)
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตอนที่ 2 (2 ชม.)

การนำความน่าจะเป็นไปใช้ ตอนที่ 1 (12 นาที)
การนำความน่าจะเป็นไปใช้ ตอนที่ 2 (7 นาที)
การนำความน่าจะเป็นไปใช้ ตอนที่ 3 (15 นาที)

การคุ้มครองผู้บริโภค
ตอนที่ 1 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค-IS2-TNW
ตอนที่ 2 ละครกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ETV ภาษาอังกฤษ (เลือกเมนูภาษาอังกฤษด้านล่าง)
ETV อาเซียน

AEC คืออะไร?

ทำไมต้องเข้า AEC (ประชาคมอาเซียน)

วิถีอาเซียน ETV(1) 50 ปี อาเซียนและก้าวต่อไป โดย ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

วิถีอาเซียน ETV(2) ตอน AEC โดย ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล

วิถีอาเซียน ETV (3) ตอน APSC โดย ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล

วิถีอาเซียน ETV(4) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน APCC

วิถีอาเซียน ETV (5) รู้จักและเข้าใจพม่า โดย ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล

วิถีอาเซียนETV(6) ระนอง โดย ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล


เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การ์ตูน

Infographic สุขพอที่พ่อให้ ตอน : เกษตรทฤษฎีใหม่เทคโนโลยีชีวภาพ
Biotech

สารคดี - โคลนนิ่ง

ม.ต้น
 ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์


พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

◣ มสธ.◢ English in Shape ตอน การแสดงความคิดเห็น (1/2)

◣ มสธ.◢ English in Shape ตอน การแสดงความคิดเห็น (2/2)

การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก ตอนที่ 1 โดย ครูภัชชนก ธนชัยวัฒน โรงเรียนเดชอุดม

การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก ตอนที่ 2 โดย ครูภัชชนก ธนชัยวัฒน โรงเรียนเดชอุดม

พว03007 วิทยาศาสตร์กับการถนอมอาหาร

เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3

วิทยาศาสตร์รอบตัว หลากหลายวิธีเทคโนโลยีถนอมอาหาร Force8949

เทคโนโลยีในการถนอมอาหารประจำปีการศึกษา๒๕๖๓
กศน.ตำบลเขาดิน
ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓

มัธยมต้น. ๒๙ คน
มัธยมปลาย.  ๒๑  คน
รวมทั้งสิ้น. ๕๐ คน

  


เข้าชม : 695
 
 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
กศน.ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 0952729186 / 0612173473 
โทรสาร  075689252  Ksn_kaodin2557
@hotmail.com   Yaiann@hotmail.com
Anisara2517@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี