[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ปรัชญา
สร้างสรรค์การศึกษา    พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ก้างสู่ชุมชน  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์
1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกๆด้าน
2. เป็นศูนย์แบบบูรณาการเพื่อคืนภูมิปัญญาให้ชุมชน


พันธกิจ

*  พัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและประชาชนในทุกๆด้าน
*  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างแหล่งเรียนรู้
*  สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
*   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพระยะสั้น  กพอ
*ยกระดับการศึกษาประชาชากรให้เรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ - ตลอดชีวิตเข้าชม : 313
 
 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
กศน.ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 0952729186 / 0612173473 
โทรสาร  075689252  Ksn_kaodin2557
@hotmail.com   Yaiann@hotmail.com
Anisara2517@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี