[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง งบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาอาชีพ(ชั้นเรียนวิชาชีพ )
หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ โคก หนอง นา โมล บ้านสวนถุงทอง หมู่ที่ ๓. ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยมี นางชะบา ไกรบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
   
โครงการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม หลักสูตร หลักปรัซญาเศรษฐกิตพอเพียงการปลูกผักโตไว
ณ บ้านหมอดินอาสา หมู่ ๗ บ้านควนพล ต.เขาดิน อ.เขาพนม
โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเขาดิน ให้ความรู้พร้อมแจ้งอุปกรณ์การเรียนรู้ และแผ่นพับความรู้ร่วมกันถอดบทเรียน


โครงการพัฒนาอาชีพ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง (หลักสูตรทำเจลล้างมือ)
ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.๘ บ้านควนม่วง อ.เขาพนม จ.กระบี่
โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ พร้อมเอกสารแผ่นพับประกอบการเรียนรู้

โครงการพัฒนาอาชีพ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง (หลักสูตรการทำเจลล้างมือ)
ณ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสวนถุงทอง ม.๓ บ้านช้างตาย อ.เขาพนม จ.กระบี่
โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ พร้อมเอกสารแผ่นพับประกอบการเรียนรู้

  

โครงการพัฒนาอาชีพ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง (น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักโตวัย ร่วมต้านโควิด-๑๙
ณ ศาลาหมู่บ้านควนม่วง ม.๘ อ.เขาพนม จ.กระบี่
โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ พร้อมเอกสารแผ่นพับประกอบการเรียนรู้
ได้รับเกรียติจากนายกบุญภาศ ซื่อตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน นิเทศก์กิจกรรมในครั้งนี้


โครงการพัฒนาอาชีพไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง(หลักสูตรทำเจลล้างมือ)
ณ บ้านกำนัน ม.๔ บ้านทุ่งทับเชือก อ.เขาพนม จ.กระบี่
โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ พร้อมเอกสารแผ่นพับประกอบการเรียนรู้พัฒนาสังคมชุมชน โครงการพัฒนา สังคม ชุมชน หลักสูตร กาคเลี้ยงปลาดุ
ณ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสวนถุงทอง ม.๓ บ้านช้างตาย อ.เขาพนม จ.กระบี่

โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเป็นมอบความรู้ ผ่านเอกสารแผ่นพับประกอบการเรียนรู้


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ (ปลูกพืชสวนคร้ว)
ณ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสวนถุงทอง ม.๓ บ้านช้างตาย อ.เขาพนม จ.กระบี่
โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเป็นมอบความรู้ ผ่านเอกสารแผ่นพับประกอบการเรียนรู้

 

  

ทักษะชีวิต การทำเจลล้างมือโ
ครงการทักษะชีวิตดูแลสุขภาพต้านภัยโควิด-๑๙ (ทำเจลล้างมือต้านโควิด-๑๙) ณ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสวนถุงทอง ม.๓ บ้านช้างตาย อ.เขาพนม จ.กระบี่
โดยนางอนิสรา แสงศรี ครูกศน.ตำบลเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ พร้อมเอกสารแผ่นพับประกอบการเรียนรู้

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 443
 
 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
กศน.ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 0952729186 / 0612173473 
โทรสาร  075689252  Ksn_kaodin2557
@hotmail.com   Yaiann@hotmail.com
Anisara2517@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี