[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
รายชื่อคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชน บ้านหลังดา
นางสาวเมย์  เปลี่ยวบุตร   อาจารย์ที่ปรึกษาองค์ กรนักศึกษา

๑.นางสาวสุภาพร  ไกรบุตร          ประธานองค์กร
๒.นางสาวปรีดา  ป่าชาญ             รองประธาน
๓.นายธนายุทธ  อุปมา                นายทะเบียน
๔.นายโชคดี  ดีหล้า                    ปฏิคม
๕.นางสาวชลดา  ขาวเล็ก            เหรัญญิก
๖.นายดนุการ  มาศโอสถ             ประชาสัมพันธ์
๗.นางสาวนัสรีน  บุตรหาบ           เลขานุการ
เข้าชม : 161
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี