[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
คณะกรรมการ ศูนย์การเรียนชุมชน บ้านหลังดา
๑.นายบุญนำ     บ่อหนา          ประธานกรรมการ
๒.นายจีรศักดิ์    มาศโอสถ      รองประธาน
๓.นายอารีย์       แขนสูงเนิน   กรรมการ
๔.นายปรีชา      สาโรจน์        กรรมการ
๕.นายสุเทพ     หลานสัน       กรรมการ
๖.นายสมศักดิ์  คูมา               กรรมการ
๗.นางยามิลหล๊า บ่อหนา       กรรมการ
๘.สิบเอกศิริชัย   มานะกุล      กรรมการและเลขานุการ
เข้าชม : 250
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี