[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
อัตลักษณ์ กศน.เมืองกระบี่
"คิดเป็น ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม"

เอกลักษณ์ กศน.เมืองกระบี่
"กิจกรรมนำความรู้"

วิศัยทัศน์
"กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างอาชีพเพื่อการมีงานทำสู่ชุมชน"


 เข้าชม : 159
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศรช.ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
หมู่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 092-8018631
may090090@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี