[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
คณะกรรมการ ศรช.คลองทรายขาว
 
1.นายประสิทธิ์    สาระวารี    ประธานกรรมการ
2.นายสมพล       ห้าฝา        กรรมการ
3.นายดนหยา     บุตรเต้       กรรมการ
4.นายสุพจน์       แก่นเพชร  กรรมการ
5.นายสมจิตร      สาระวารี    กรรมการ
6.น.ส.จิราภรณ์   ไฝจันทร์    กรรมการ
7.ว่าที่ร.ต.ฤทธา  ภารา         กรรมการและเลขานุการ


เข้าชม : 332
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศรช.ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
หมู่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 092-8018631
may090090@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี