[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
หน้าแรก ภาพกิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทความสาระน่ารู้ ศรช.แหล่งเรียนรู้ชุมชน ติดต่อเรา เรื่องทั้งหมด เข้าระบบ
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กศน.ตำบลโคกหาร ได้การจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจาก การศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ หลากหลาย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโครงการที่จัดไปแล้ว ดังนี้
เข้าชม : 172
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกหาร
ศาลาเอนกประสงค์ (อาคารหลังสีฟ้า) หมู่ 5 บ้านไสน้ำจม ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 80240
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี