[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
หน้าแรก ภาพกิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทความสาระน่ารู้ ศรช.แหล่งเรียนรู้ชุมชน ติดต่อเรา เรื่องทั้งหมด เข้าระบบ
 
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลโคกหาร มีการจัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถนำไปถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ กศน.ตำบลโคกหาร ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับวิทยากรและชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผู้รับบริการของ กศน.ได้นำความความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ  มีเหตุผลในการใช้จ่าย มีภูมิคุ้มกัน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน  สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ มีรายได้ ลดรายจ่าย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีโครงการที่ได้จัดไปแล้ว ดังนี้

เข้าชม : 143
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกหาร
ศาลาเอนกประสงค์ (อาคารหลังสีฟ้า) หมู่ 5 บ้านไสน้ำจม ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 80240
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี