ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา  ม.๔  ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
                                                    
 
คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเกาะลันตา

        1. นายกริช  โสภณสุขสถิตย์                      ประธาน
        2. นายภาณุมาศ  พุฒชีวโชติ                     กรรมการ           
        3. นายม่าสอด  ขาวเชื้อ                            กรรมการ
        4. นายมนัส  สัจจสุจริตกุล                         กรรมการ
        5. นางกัญญาวดี  ไทรบุรี                           กรรมการ
        6. นายธีรยุทธ์  หาญกล้า                           กรรมการ
        7. นายสนิท  ลู่เด็นบุตร                             กรรมการ
        8. นางนฤมล  สมานสันติ                           กรรมการ
        9. นายยงยุทธ์  ไกรมุุ่ย                              กรรมการและเลขานุการ


เข้าชม : 224
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะลันตา  
ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-694723 โทรสาร 075-694723
ksnlanta2018@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05