ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา  ม.๔  ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
                                                    
 
 โครงสร้างการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเกาะลันตา

      ผอ.กศน.อำเภอเกาะลันตา
นายยงยุทธ์  ไกรมุุ่ย
                                                                                                                                               คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มงานอำนวยการ                                     กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                             กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

 

 

านธุรการและสารบรรณ /น.ส.วริศา สันสท้าน               งานส่งเสริมการรู้หนังสือ /น.ส.วริศา สันสท้าน                      งานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย/นายมณเฑียร ละงู

งานการเงินและบัญชี /นายมนูญศักดิ์  ใหม่อ่อน               งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ/นายมนูศักดิ์  ใหม่อ่อน             งานกิจการพิเศษ /นายมณเฑียร ละงู

งานพัสดุ / นางเสาวคนธ์ สุรการากุล                         งานทะเบียนและวัดผล /นายมนูศักดิ์  ใหม่อ่อน                     งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /นายมณเฑียร ละงู

งานบุคลากร / นางเสาวคนธ์ สุรการากุล                       งานการศึกษาต่อเนื่อง/ นายมณเฑียร ละงู                       งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/นายมนูญศักดิ์  ใหม่อ่อน/นายสมจิตรื่นเริง

งานอาคารสถานที่ /นายสุกิจ  เพียรกิจ                       งานห้องสมุดประชาชน/น.ส.วริศา สันสท้าน                       งานส่งเสริมกิจการประชาธิปไตย/น.ส.ปิยะมาศ  ลูกเจะ

งานแผนงานและโครงการ /นายมณเฑียร ละงู               งานการศึกษาเคลื่อนที่ /น.ส.วริศา สันสท้าน                        งานสนับสนุนนโยบายจังหวัด/อำเภอ/นายมณเฑียร ละงู

งานประชาสัมพันธ์ / นายมณเฑียร ละงู                                                                                        งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด/นายวิชิต  หวังเสล่

งานข้อมูลและการรายงาน /นายมณเฑียร ละงู

ศูนย์ราชการใสสะอาด /นางเสาวคนธ์

สุรการากุล/นามณเฑียร ละงู

งานนิเทศภายใน /สมจิตร,เสาวคนธ์,มณเฑียร

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา /นายมนูญศักดิ์  ใหม่อ่อน/นางเสาวคนธ์/นามณเฑียร

 เข้าชม : 277
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะลันตา  
ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-694723 โทรสาร 075-694723
ksnlanta2018@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05