ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา  ม.๔  ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
                                                    
 


                 ข้อมูลจำนวนนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะลันตา  

ที่

กศน.ตำบล/กลุ่ม

ประจำภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

รวมทั้งหมด(คน)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1

กศน.ตำบลเกาะกลาง

-

2๑

๒๘

๔๙

2

กศน.ตำบลคลองยาง

-

2๑

3๓

๕๑

3

กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย

-

๒๘

28

5๖

4

กศน.ตำบลศาลาด่าน

-

20

3๔

5๔

5

กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ 1

-

-

6

กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ 2

-

๓๓

๔๑

7

กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ๓ 

-

-

๔๐

40

รวม

123

171

297

                         

         


เข้าชม : 240
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะลันตา  
ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-694723 โทรสาร 075-694723
ksnlanta2018@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05