ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา  ม.๔  ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
                                                    
 
  

บุคลากรสถานศึกษา


นายยงยุทธ์  ไกรมุ่ย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองท่อม
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะลันตา


นายมนูญศักดิ์  ใหม่อ่อน
ครู  คศ.๑

        

                                          นางเสาวคนธ์  สุรการากุล                               นางสาวสุพัตรา  ละงู
                                                                        ครูอาสาฯ                                        นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
       


นายสมจิต  รื่นเริง
ครู กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย
นางสาวปิยามาศ  ลูกเจะ
ครู กศน.ตำบลเกาะกลาง
นางสาวสายทิพย์  อุดี
ครู กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่

นางสาวจิรวรรณ  รัญวาสี
ครู กศน.ตำบลคลองยาง
 
นางสาวอรุณรัตน์  แก้วโลก
ครู กศน.ตำบลศาลาด่าน


  

                                      นางสาววริศา  สันสท้าน                                       

บรรณารักษ์


                                           
นายสุกิจ  เพียรกิจ
      พนักงานบริการเข้าชม : 669
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะลันตา  
ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-694723 โทรสาร 075-694723
ksnlanta2018@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05