รวยถ้ำล้ำค่า  ธาราลือเลือง  เมืองยางปาล์มดี  ภาพเขียนสีดึกดำบรรพ์
                                                    
 
บริการของห้องสมุด
  1. บริการการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องสมุด
  2. บริการยืม -คืนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. บริการ Internet
  4. บริการสถานที่พบกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
  5. บริการแนะแนวและช่วยสืบค้น
 เข้าชม : 197
 
 
ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภออ่าวลึก
15/7  หมู่ที่ 2  ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ 81110 
โทรศัพท์ 075-610810

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05