รวยถ้ำล้ำค่า  ธาราลือเลือง  เมืองยางปาล์มดี  ภาพเขียนสีดึกดำบรรพ์
                                                    
  
 
 

 ลำดับที่ ๙ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภออ่าวลึก