รวยถ้ำล้ำค่า  ธาราลือเลือง  เมืองยางปาล์มดี  ภาพเขียนสีดึกดำบรรพ์
                                                    
 
 วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชน  เฉลิมราชกุมารี  อำเภออ่าวลึก

เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

พันธกิจ

          ๑.  จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงรุก  เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

๒.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุด  ๓  ดี

         

เป้าหมาย

          ๑.  เพื่อพัฒนาการบริการของห้องสมุดให้มีความหลากหลาย  และสามารถให้บริการกับทุกกลุ่มเป้าหมาย  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

          ๒.  เพื่อพัฒนาให้ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องนโยบายห้องสมุด ๓ ดี

 เข้าชม : 193
 
 
ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภออ่าวลึก
15/7  หมู่ที่ 2  ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ 81110 
โทรศัพท์ 075-610810

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05