ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม  มีการบริการดังนี้

 

1.  บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ

 2.  บริการการอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์

 3.  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

 4.      บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

 5.      บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

 6.      บริการสื่อและหนังสือแบบเรียน นักศึกษา กศน.

 7.      บริการข้อมูลท้องถิ่น

 8.      บริการให้ใช้สถานที่ประชุม,พบกลุ่ม,ฯลฯ

 9.      บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

10. บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (Wireless)

         ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดกระบี่  ให้มีศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กมีความรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตามวัย

 เข้าชม : 107
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองท่อม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม
หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 81120 
โทรศัพท์ 075-699255

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05